پخش زنده اولین کنگره هیبریدی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه مدیریت سلامت، درمان و بیمه

مشاهده از طریق کانکت تیوب