تقدیر از سخنرانها

First International Conference on The Digital Transformation in Steel & Mining Indusrtyتقدیر از سخنران محترم دکتر محمدرضا کامرانی شرکت موبینت

موضوع سخنرانی: کشف فرصتهای اینترنت اشیا در معدن و صنایع معدنی

مشاهده سخنرانی

تقدیر از سخنران محترم دکتر علی بزرگی امیری

 موضوع سخنرانی: نقشه راه (فرآیندهای) پیاده سازی توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت فولاد، معدن و صنایع معدنی 

مشاهده سخنرانی

تقدیر از سخنران محترم دکتر محمد علی اخایی

 موضوع سخنرانی: نقش هوش مصنوعی در تحول دیجیتال در شرکتهای فولادی و معدنی 

مشاهده سخنرانی


Sign in to leave a comment

MOBIN NET & IAI HUB
memorandum of agreement was signed with Artificial Intelligence Innovation Foundation